Vớ điều trị suy tĩnh mạch ngang đùi DR-A061-1

1.600.000 1.050.000

Dụng Cụ Y  Khoa Tân Bình

Chất lượng – Uy tín hàng đầu

=> Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe, trí tuệ.

Gọi cho chúng tôi