Que thử đường huyết Onetouch Select 25s

260.000 230.000

Gọi cho chúng tôi