Que thử đường huyết OneTouch SELECT 10s

149.000 115.000

Gọi cho chúng tôi