Nồi hấp dụng cụ tiệt trùng 18 lít rẻ nhất DCYK HCM

3.500.000 2.790.000

Dụng Cụ Y  Khoa Tân Bình – Thiết Bị Y Tế Sài Gòn

Chất lượng – Uy tín hàng đầu

=> Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe, trí tuệ