Nhiệt kế kẹp nách thủy ngân Phòng khám Bệnh viện

50.000 25.000

Dụng Cụ Y  Khoa Tân Bình

Chất lượng – Uy tín hàng đầu

=> Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe, trí tuệ

Gọi cho chúng tôi