Nhiệt kế kẹp nách thủy ngân bệnh viện

40.000 15.000

Gọi cho chúng tôi