Nhiệt kế hồng ngoại đo trán không tiếp xúc Microlife chính hãng

1.000.000 800.000

Dụng Cụ Y  Khoa Tân Bình

Chất lượng – Uy tín hàng đầu

Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe, trí tuệ

Gọi cho chúng tôi