Máy đo đường huyết On Call EZ II

1.100.000 900.000

Gọi cho chúng tôi