Máy trị vết thương máy hút lực âm phòng khán bệnh viện TP.HCM

95.000.000 85.000.000

Dụng Cụ Y  Khoa Tân Bình – Thiết Bị Y Tế Sài Gòn

Chất lượng – Uy tín hàng đầu

=> Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe, trí tuệ

  • Curasys CGBio Co., Ltd –Korea
  • Máy hút lực âm (Công nghệ hút liên hoàn*)
  • Máy hút lực âm trong điều trị vết thương