Giường bệnh nhân 2 tay quay GB-9E Lucass chính hãng

5.900.000 4.600.000

Dụng Cụ Y  Khoa Tân Bình

Chất lượng – Uy tín hàng đầu

=> Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe, trí tuệ

Gọi cho chúng tôi