Đai cố định cột sống Boa DR-B081 bơm hơi trợ lực cột sống lưng

2.870.000 2.280.000

Dụng Cụ Y  Khoa Tân Bình – Thiết Bị Y Tế Sài Gòn

Chất lượng – Uy tín hàng đầu

=> Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe, trí tuệ.