Đai cố định cổ Philadelphia Cervical Collar DR-123

650.000 530.000

Gọi cho chúng tôi